Erfarne leger

Formidling av allmennlegevikariater i hele Norge

20 års erfaring med formidling av vikarleger til kommunene

Vikariater i hele Norge

© Legeformidling i Norge AS

Org.nr. Legeformidling i Norge AS:  

920013740

Kontakt: post@legenorge.no /  (0047) 75 68 08 18 /  (00 47) 47 29 68 46