Legeformiding i Norge AS skal yte god service gjennom hele formidlingsprosessen. Det skal være trygt og tidsbesparende for kommunene, og legene skal være fornøyde. På denne måten ønsker LiN å være det foretrukne bindeleddet mellom kommunene og allmennlegevikarer.

LiN sitt mål er å være blant de beste bidragsyterne til at kommunenes behov for vikarleger dekkes.

LiN formidler vikarer i hele Norge, og kjenner både kommune-Norge og geografiske forhold godt.  

Hans K. Rohde, daglig leder og jurist, har 20 års erfaring med å formidle allmennleger.

LiN er et heleid, norsk selskap.

© Legeformidling i Norge AS

Org.nr. Legeformidling i Norge AS:  

920013740

Kontakt: post@legenorge.no /  (0047) 75 68 08 18 /  (00 47) 47 29 68 46