Legeformiding i Norge AS skal yte god service gjennom hele formidlingsprosessen. Det skal være trygt og tidsbesparende for kommunene, og legene skal være fornøyde. På denne måten ønsker LiN å være det foretrukne bindeleddet mellom kommunene og allmennlegevikarer.

LiN sitt mål er å være blant de beste bidragsyterne til at kommunenes behov for vikarleger dekkes.

LiN formidler vikarer i hele Norge, og kjenner både kommune-Norge og geografiske forhold godt.  

Hans K. Rohde, daglig leder og jurist, har 20 års erfaring med å formidle allmennleger.

LiN er et heleid, norsk selskap.